Voorkom inloggen op Chromebook met eigen Google account

Sommige leerlingen omzeilen de regels die je met de Myndr-switch stelt door op de Chromebook in te loggen met een privé Google account. Dat is makkelijk te voorkomen door via de Google beheerdersconsole in te stellen dat op de Chromebooks van school, alleen met een school-account mag worden ingelogd.

In de Google beheerdersconsole kies je voor:

Apparaten > Chrome > Instellingen > Apparaat

Kies links de Organisatie-eenheid waaronder de apparaten vallen die je wilt beperken.

Scroll naar het kopje Inloginstellingen en kies bij Gastmodus voor Gastmodus uitschakelen.
Kies bij Inlogbeperking voor Inloggen beperken tot een lijst gebruikers en vul, met een wildcard, het email-domein van de leerlingen in.
Bv. *@onzeschool.nl.

Klik bovenaan op OPSLAAN.

Vanaf nu kunnen de leerlingen alleen met hun school-account inloggen!

Handig: Als de leerlingen de Chromebooks ook buiten school gebruiken kun je bij Uren dat het beleid minder streng is de tijden instellen dat deze beperkingen niet hoeven te gelden.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !